تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021

رئیس جمهور

۱۷خرداد
تحليل عباس عبدي درباره مقايسه عملكرد روساي جمهور

تحليل عباس عبدي درباره مقايسه عملكرد روساي جمهور

یاز اکو - عباس عبدی نوشت: در مناظره اخیری که داشتم اولین پرسش این بود که مسئولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد.

});