رادیو شهر

۲۳بهمن
رادیوشهر مراغه روی موج توسعه

رادیوشهر مراغه روی موج توسعه

یاز اکو - بهره‌برداری از نخستین استودیو دیجیتال آذربایجان‌شرقی در رادیوشهر مراغه، بار دیگر این رسانه محلی را طی روزهای گذشته در پیوند با واژه «توسعه» مورد توجه قرار داد؛ رادیویی که نسخه رسانه‌ای برای ایجاد تغییر و حل برخی از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کهن‌شهر به شمار می‌رود.

});