رایتل

۰۴اردیبهشت
۱۰ دقیقه مکالمه در هر اپراتور چند تومان است؟

۱۰ دقیقه مکالمه در هر اپراتور چند تومان است؟

یاز اکو - ۱۰ دقیقه مکالمه در هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه‌ متفاوتی دارد که از حداقل ۵۵۵ تا حداکثر ۸۹۹ تومان را شامل می‌شود.

});