رحیم زارع

۰۱اسفند
حداکثر حقوق به کارکنان دولت: ۱۵ برابر حداقل حقوق

حداکثر حقوق به کارکنان دولت: ۱۵ برابر حداقل حقوق

یاز اکو - سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.

});