رسول خدا بخش

۱۰اسفند
خروج مرغ زنده از اهر تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
فرماندار شهرستان اهر:

خروج مرغ زنده از اهر تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

یاز اکو - فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر ضرورت تنظیم بازار و مقابله با افزایش قیمت اقلام اساسی گفت: خروج مرغ زنده از اهر تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

});