رشد_اقتصادی

۱۱اسفند
رشد۵٫۹ درصدی اقتصاد ترکیه در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰

رشد۵٫۹ درصدی اقتصاد ترکیه در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰

یاز اکو - تولید ناخالص داخلی ترکیه با قیمت‌های جاری در سال 2020 نسبت به سال قبل 16.8 درصد افزایش داشته و به 5 تریلیون 47 میلیارد و 909 میلیون لیره رسیده است.

});