رضا عباسی

۲۲اردیبهشت
۷۰۰ هکتار از اراضی جلفا به سامانه ضدتگرگ مجهز شد

۷۰۰ هکتار از اراضی جلفا به سامانه ضدتگرگ مجهز شد

یاز اکو - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا از نصب هفت دستگاه سامانه ضدتگرگ جدید در این منطقه خبر داد و گفت: این تعداد قابلیت پوشش ۷۰۰ هکتار در اراضی کشاورزی دشت هادی شهر شهرستان جلفا را دارد.

});