روح اله لطیفی

۲۴بهمن
انتخاب مجدد نماینده ایران در شورای اجرایی تیر سازمان ملل

انتخاب مجدد نماینده ایران در شورای اجرایی تیر سازمان ملل

یاز اکو - سخنگوی گمرک ایران گفت: درهفتاد و چهارمین نشست کمیته اداری کنوانسیون تیر در ژنو سوییس، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران در رقابتی فشرده، مجدد توسط اعضا انتخاب شد.

});