رودخانه کارون

۰۱خرداد
رود کارون کویر شد
سدسازی افراطی پرآب‌ترین رودخانه ایران را خشکاند

رود کارون کویر شد

یاز اکو - محمد درویش، فعال محیط زیست می‌گوید: نه تنها سد گتوند بلکه مجموع سد‌های ساخته شده باعث خشکسالی در آن منطقه شده است و در شرایطی که آورد کارون، به صورت میانگین حدود ۱۴ یا ۱۵ میلیارد متر مکعب بود، این رقم امسال به کمتر از ۷ یا ۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.

});