روستای جیغه

۱۱فروردین
اعتراض روستاییان«جیغه» به شروع فعالیت معدن مس

اعتراض روستاییان«جیغه» به شروع فعالیت معدن مس

یاز اکو- مردم روستای «جیغه» در شهرستان هریس نسبت به شروع فعالیت معدن مس در این روستا ابراز نگرانی کرده و عنوان می‌کنند که در صورت اکتشافات معدن مس محیط زیست این روستا تهدید می شود.

});