رکود اقتصادی

۱۲خرداد
رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد

رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد

یاز اکو - چندی است که بازار خودرو به رکودی عمیق کشیده شده و سطح معاملات به صفر بسیار نزدیک است؛ همین نبود مشتری در بازار سبب شده است که علیرغم نوسان افزایشی نرخ ارز و اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در مقایسه قیمت خودروها در بازار با قیمت‌های نیمه دوم اردیبهشت ماه تغییر چندانی دیده نشود.

۲۸فروردین
تورم، پای ثابت اقتصاد ایران

تورم، پای ثابت اقتصاد ایران

یاز اکو - داستان تورم در هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی ثبت شده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است.

});