ریل گذاری

۱۲خرداد
ریل‌گذاری ۶۲ کیلومتر از راه‌ آهن اردبیل – میانه
استاندار اردبیل خبر داد

ریل‌گذاری ۶۲ کیلومتر از راه‌ آهن اردبیل – میانه

یاز اکو - استاندار اردبیل از ریل‌گذاری ۶۲ کیلومتر مسیر ریلی اردبیل – میانه خبر داد.

});