رییس جدید بورس

۰۸بهمن
«دهقان دهنوی» رییس سازمان بورس شد

«دهقان دهنوی» رییس سازمان بورس شد

«محمدعلی دهقان دهنوی» به عنوان رییس بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

});