رییس گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت آذربایجان شرقی

۰۵بهمن
راهکارهای مقابله با اثرات آلودگی هوا در شرایط کرونایی
رییس گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت آذربایجان شرقی تشریح کرد

راهکارهای مقابله با اثرات آلودگی هوا در شرایط کرونایی

رییس گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت آذربایجان شرقی، نقش آلودگی هوا در افزایش ابتلا به کرونا و راهکارهای مقابله با آلودگی هوا در شرایط کرونایی را تشریح کرد.

});