زبان ترکی

۱۸خرداد
زبان ترکی و حوزه عمومی در ایران
یادداشت؛

زبان ترکی و حوزه عمومی در ایران

یاز اکو - سید جواد میری، جامعه شناس ایرانی نوشت: مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری از منظرهای گوناگون می‌تواند مورد نقد و واکاوی قرار گیرد اما چشم‌اندازی که من دوست دارم مورد امعان نظر قرار دهم مسئله "زبان ترکی" است.

});