زراعت

۱۰اسفند
زراعت چوب گامی در راستای حفاظت جنگل‌ها و منابع طبیعی است
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

زراعت چوب گامی در راستای حفاظت جنگل‌ها و منابع طبیعی است

یاز اکو - رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: زراعت چوب از طرح های بزرگ منابع طبیعی در راستای حفاظت جنگل‌ها و منابع طبیعی است.

});