زمین

۰۵خرداد
یاز اکو گزارش می دهد؛ قیمت آپارتمان در شهر جدید سهند چقدر است؟

یاز اکو گزارش می دهد؛ قیمت آپارتمان در شهر جدید سهند چقدر است؟

یاز اکو- با توجه به نوسانات قیمت، در حالت کلی قیمت آپارتمان در شهر جدید سهند از سه میلیون و ۵۰۰ تومان تا ۱۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

});