زندان – زندانی – اشتغال زایی

۰۴بهمن
اشتغال زایی برای۱۸۳۲ زندانی در آذربایجان‌شرقی/حرفه آموزی ۳۷۳۰ زندانی در استان

اشتغال زایی برای۱۸۳۲ زندانی در آذربایجان‌شرقی/حرفه آموزی ۳۷۳۰ زندانی در استان

مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌شرقی از اشتغال‌زایی برای یک هزار و 832 زندانی در استان خبر داد.

});