زنگیلان

۰۹اسفند
زنگیلان؛ به مرکز لجستیک بسیار مهمی تبدیل می‌شود

زنگیلان؛ به مرکز لجستیک بسیار مهمی تبدیل می‌شود

یاز اکو – منطقه‌ی زنگیلان در قره‌باغ به یک مرکز لجستیکی بسیار مهم تبدیل خواهد شد.

});