زهرا شیخی

۰۶خرداد
زهرا شیخی رییس ستاد انتخاباتی قاضی زاده هاشمی شد

زهرا شیخی رییس ستاد انتخاباتی قاضی زاده هاشمی شد

یاز اکو - قاضی زاده هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری زهرا شیخی نماینده اصفهان را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.

});