ساختمان فروشی

۱۶اسفند
بلای امضا فروشی بر سر ساختمان‌سازی در تبریز

بلای امضا فروشی بر سر ساختمان‌سازی در تبریز

یاز اکو- مهندسین تبریزی در روزهای گذشته با تحصن در سازمان نظام مهندسی خواستار توقف امضافروشی در ساخت‌وسازها شده‌اند.

});