سازمان بین‌المللی کار

۲۰بهمن
سازمان بین‌المللی کار: کرونا ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت را از بین برد

سازمان بین‌المللی کار: کرونا ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت را از بین برد

یاز اکو - سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که محدودیت های اعمال شده توسط دولت‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا موجب از میان رفتن ۸.۸ درصد از ساعت‌های کار در سراسر جهان شده که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است.

});