ساسی مانکن

۲۲اسفند
ساسی مانکن، آخرین نمود فروپاشی اخلاقی جامعه‌ی ایران

ساسی مانکن، آخرین نمود فروپاشی اخلاقی جامعه‌ی ایران

یاز اکو- بزرگترین بحران جامعه‌ی ایران نه سیاسی است و نه اقتصادی. ما با ابربحران اخلاقی در ایران مواجه هستیم که ریشه و مادر تمامی بحران‌های دیگر است. جامعه‌ی ایران در چند دهه‌ی اخیر بنا به دلایل مختلف (که اکنون مجال پرداختن به آن‌ها نیست) عمیقا دچار فروپاشی اخلاقی شده است. این بحران اخلاقی در تمامی سطوح خرد و کلان از مناسبات روزمره و خانوادگی تا مناسبات ساختاری و دولت-ملت را فراگرفته است. در این مطلب، نگارنده به بیان نکاتی در خصوص پدیده‌ای به نام ساسی مانکن و آثار و تاثیرات او بر جامعه پرداخته است.

});