سال 1400

۲۴اسفند
سال ۱۴۰۰: اود ایلی ( سال گاو)

سال ۱۴۰۰: اود ایلی ( سال گاو)

یاز اکو - تقویم بسیار قدیمی حیوانات که در ایران بطور رسمی کاربردی حداقل ششصد ساله دارد پایه¬ای ترکی دارد. قدیمی ترین اثر دال بر استفاده از این سیستم تقویمی در سنگنوشته های ترکی « اورخون» نوشته شده به زبان ترکی قدیم در 1300 سال قبل ، موجود است.

۱۶اسفند
سال ۱۴۰۰ برای صادرات متفاوت از سال ۹۹ خواهد بود

سال ۱۴۰۰ برای صادرات متفاوت از سال ۹۹ خواهد بود

یاز اکو- رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران گفت: برای سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی را برای صادرات در پیش رو داریم؛ چراکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی کشور تحت تأثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند.

});