تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

سبلان

۲۰اسفند
پایش الکترونیکی حفاظت از منابع طبیعی در اردبیل توسعه یابد
رئیس کل دادگستری اردبیل:

پایش الکترونیکی حفاظت از منابع طبیعی در اردبیل توسعه یابد

یاز اکو - رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در کنار احساس مسئولیت جمعی در قبال این مسئله نیازمند توسعه پایش الکترونیکی است.

});