ستاد انتخاباتی

۰۷خرداد
مسئول ستاد انتخاباتی محسن رضایی در آذربایجان شرقی منصوب شد

مسئول ستاد انتخاباتی محسن رضایی در آذربایجان شرقی منصوب شد

یاز اکو - حمید منجم، رییس ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی در آذربایجان شرقی شد.

});