ستاد انتخابات

۰۶خرداد
عباس معینی رییس ستاد مهرعلیزاده می‌شود

عباس معینی رییس ستاد مهرعلیزاده می‌شود

یاز اکو - عباس معینی رییس ستاد محسن مهرعلیزاده کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

۰۵خرداد
متفکر آزاد رئیس انتخاباتی زاکانی شد

متفکر آزاد رئیس انتخاباتی زاکانی شد

یاز اکو - علیرضا زاکانی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رئیس و سخنگوی ستاد انتخاباتی خود را تعیین کرد.

});