سد سازی

۱۸اردیبهشت
طرح شبکه آبیاری سد گیوی(کوثر) ردیف اعتباری ملی گرفت
نماینده خلخال و کوثر :

طرح شبکه آبیاری سد گیوی(کوثر) ردیف اعتباری ملی گرفت

یاز اکو - نماینده مردم شهرستان‌های خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال از طریق فاینانس بانکی برای احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی اختصاص یافته و ۱۲۰ میلیارد ریال نیز برای اولین بار برای طرح شبکه آبیاری گیوی در قانون بودجه امسال مصوب شد.

});