سد علویان

۱۶اردیبهشت
کاهش ۱۰ درصدی سهم صنایع از سد علویان/ اولویت با تامین آب شرب است

کاهش ۱۰ درصدی سهم صنایع از سد علویان/ اولویت با تامین آب شرب است

یاز اکو - مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با اشاره به کاهش ۱۸ درصدی آورد این سد در سال جاری تاکید نمود: اولویت اول ما تامین آب شرب است و امسال سهم صنایع از سد علویان ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

});