سربازی اجباری

۱۷فروردین
«سربازی اجباری» آسیب زا و یکی از عوامل افزایش سن ازدواج است
نماینده مجلس:

«سربازی اجباری» آسیب زا و یکی از عوامل افزایش سن ازدواج است

یاز اکو - نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اقدامات و دستاوردهای تلاش‌ها برای بهبود شرایط سربازان را تشریح کرد.

});