سعید محمد

۱۳خرداد
اولین سفر تبلیغاتی را ستاد رئیسی در محوطه ارک تبریز کلید زد!+ تصاویر
سعید محمد در تبریز:

اولین سفر تبلیغاتی را ستاد رئیسی در محوطه ارک تبریز کلید زد!+ تصاویر

یاز اکو - سعید محمد در قامت یک کاندیدای ریاست جمهوری، در چند نقطه آذربایجان شرقی حضور یافت. به نظر می رسد او از مدتها قبل برای این برنامه ها و بازدیدها برنامه ریزی داشته و اکنون که نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کند در جایگاهی دیگر و در نقش حامی اصلی رئیسی، همان برنامه ها را اجرایی می کند!

۲۴اسفند
«سعید محمد» به خاطر تخلفات از قرارگاه خاتم برکنار شد
عضو حزب موتلفه:

«سعید محمد» به خاطر تخلفات از قرارگاه خاتم برکنار شد

یاز اکو - عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بر روی آقای رئیسی اتفاق نظر کامل است، یعنی آمدن ایشان وحدت را محقق می‌کند اما دعواها سر این است که ایشان نپذیرد و بعد بخواهیم نفر بعد را انتخاب کنیم.

});