سفرهای نوروزی

۱۱فروردین
استان اردبیل در صدر سفر‌های نوروزی کشور

استان اردبیل در صدر سفر‌های نوروزی کشور

یاز اکو- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اعلام کرد: براساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکزاستان اردبیل در صدر سفر‌های نوروزی کشور مدیریت راه‌های کشور، استان اردبیل در صدر سفر نوروزی هموطنان قرار گرفته و مقصد اول گردشگری کشور در دو هفته اخیر بوده است.

});