سفر نوروزی

۰۲اسفند
شرط ستاد مقابله با کرونا برای سفرهای نوروزی

شرط ستاد مقابله با کرونا برای سفرهای نوروزی

یاز اکو - سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح وضعیت گردش کرونای انگلیسی در کشور و وضعیت واردات واکسن، درباره جزییات و شروط انجام سفر و گردشگری در ایام عید توضیح داد.

});