سلبریتی

۱۶اردیبهشت
توهین‌های زننده خانم سلبریتی در اینستاگرام و سکوت همگانی!
یادداشت؛

توهین‌های زننده خانم سلبریتی در اینستاگرام و سکوت همگانی!

یاز اکو - بی احترامی عجیب و غریب نفیسه روشن به تدوینگر برنامه «شب های مافیا» ساخته سعید ابوطالب در صفحه اینستاگرامش یکی دیگر از هنجار شکنی‌های جماعت سلبریتی ماب ایران است.

});