سند توسعه

۰۲اردیبهشت
سند توسعه مهارت در آذربایجان شرقی تدوین می‌شود
معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی:

سند توسعه مهارت در آذربایجان شرقی تدوین می‌شود

یاز اکو - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از تدوین سند توسعه مهارت استان خبر داد و گفت: این سند در جلسات آتی شورای برنامه ریزی استان، بررسی و تصویب می‌شود.

});