سند جامع پیشگیری از خشونت

۱۹اسفند
سند جامع پیشگیری از خشونت در آذربایجان شرقی رونمایی شد

سند جامع پیشگیری از خشونت در آذربایجان شرقی رونمایی شد

یاز اکو- سند جامع استانی پیشگیری از خشونت با هدف کسب شناخت از وضعیت فعلی خشونت در استان و اتخاذ تدابیر مناسب برای مداخله موثر در کاهش این آسیب اجتماعی رونمایی شد.

});