سند مهندسی فرهنگی

۱۳خرداد
تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی، گامی رو به جلو است

تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی، گامی رو به جلو است

یاز اکو - استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی خبر داد و بر اهتمام جدی و تلاش همه جانبه در این زمینه تاکید کرد.

});