سیاست پولی

۲۱بهمن
رشد ۷۷درصدی میانگین قیمت کالاهای تولیدی

رشد ۷۷درصدی میانگین قیمت کالاهای تولیدی

یاز اکو - آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۷۷ درصدی میانگین قیمت کالاهای تولیدی در کشور از انتهای فصل سوم سال قبل تا پایان فصل سوم امسال خبر می‌دهد.

});