سیروس نائبی

۲۱اردیبهشت
موسسه حمایت از مستمندان تبریز آماده دریافت غیرحضوری زکات فطریه است

موسسه حمایت از مستمندان تبریز آماده دریافت غیرحضوری زکات فطریه است

یاز اکو - مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز گفت: این موسسه شرایط لازم و کافی برای دریافت غیرحضوری زکات فطریه مردم در اقصی نقاط استان و کشور را فراهم کرده است.

});