سیف اله امیری

۰۳اسفند
جلوگیری از توقف واحدهای فولادی از اولویت‌های وزارت صمت است

جلوگیری از توقف واحدهای فولادی از اولویت‌های وزارت صمت است

یاز اکو - مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمک به پویایی و جلوگیری از توقف واحدهای فولادی از اولویت‌های این وزارتخانه به ویژه معاونت صنایع معدنی است.

});