شاخصبورس

۱۴فروردین
افت پنج هزار واحدی بورس در اولین روز هفته جاری

افت پنج هزار واحدی بورس در اولین روز هفته جاری

یاز اکو- ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۸۷۰ میلیارد تومان رسید.

});