شاخص فلاکت

۲۶اردیبهشت
شاخص فلاکت در دولت روحانی رکورد ۲ و نیم دهه گذشته را زد!
مشرق گزارش می‌دهد

شاخص فلاکت در دولت روحانی رکورد ۲ و نیم دهه گذشته را زد!

یاز اکو - بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۹ به بالاترین سطح ۲۵ سال اخیر رسید.

});