شاسی بلند

۱۸اردیبهشت
شاسی بلند ۶۸۴ اسب بخاری دانگ فنگ! (+عکس)

شاسی بلند ۶۸۴ اسب بخاری دانگ فنگ! (+عکس)

یاز اکو - لنتو برند سطح بالای گروه دانگ فنگ چین است که برنامه های آینده نگر آنرا پوشش خواهد داد.

});