شاهپور علائی‌مقدم

۳۱اردیبهشت
۴۵۰ هزار تن محصولات لبنی توسط عشایر کشور تولید می‌شود

۴۵۰ هزار تن محصولات لبنی توسط عشایر کشور تولید می‌شود

یاز اکو - رییس سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه نقش عشایر در تحقق توسعه پایدار غیرقابل انکار است، گفت: تولید ۴۵۰ هزار تنی محصولات لبنی کشور توسط عشایر نمونه‌ای از این نقش‌آفرینی است.

});