تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

شاهپور علایی مقدم

۰۱خرداد
۱۷ ظرفیت قانونی برای ارتقای معیشت عشایر در بودجه ایجاد شد

۱۷ ظرفیت قانونی برای ارتقای معیشت عشایر در بودجه ایجاد شد

یاز اکو - رییس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۱۷ ظرفیت قانونی جدید برای ارتقای معیشت و رفاه عشایر، امسال در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.

});