شاه ارخی

۲۰اردیبهشت
“شاه ارخی” تبریز، قربانی توسعه شهری

“شاه ارخی” تبریز، قربانی توسعه شهری

یاز اکو - دریاچهٔ شاه گلی(ایل گلی) با ۵.۵ هکتار وسعت، گنجایش ۷۲۰ هزار متر مکعب آب را دارد، آب این استخر تا قبل از ایجاد شهرک خاوران از شاخه‌ای منشعب از لیقوان چایی (رود لیقوان) تامین می‌شد، اما با احداث این شهرک، جریان آب قطع شد و آب این استخر بزرگ با چاه‌های عمیق تامین می‌شود.

});