شبکه هرمی

۰۸بهمن
پنج عضو شبکه هرمی در مراغه دستگیر شدند

پنج عضو شبکه هرمی در مراغه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مراغه گفت: پنج عضو اصلی یک شبکه هرمی در این شهرستان دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

});