شعار سال

۲۳فروردین
راهکار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید چیست؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد،

راهکار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید چیست؟

یاز اکو - در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید راهکارهایی ارائه شده؛ اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار از الزامات اصلی حمایتی است.

});