شمالغرب

۲۰اردیبهشت
بحران کم‌آبی رودخانه قیزیل اوزن

بحران کم‌آبی رودخانه قیزیل اوزن

یاز اکو - بحران کمبود آب، کشاورزان حاشیه این رودخانه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

});