شهاب حسینی

۱۱اسفند
خشم اجتماعی در بستر فضای مجازی
به بهانه‌ی خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام

خشم اجتماعی در بستر فضای مجازی

یاز اکو - فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جامعه‌ای که احساس تبعیض اجتماعی و فاصله‌ی طبقاتی در آن موج می‌‌زند، همچون کبریتی است که در زیر انبار باروت شعله‌ور شده است.

});